Dierenleed begint niet bij het uitgemergelde dier, maar ligt vaak veel dichter bij ons huis dan we denken. Het is vaak geen boze opzet, maar een combinatie van het niet weten, verouderde kennis waar we mee zijn opgegroeid, en het ons simpelweg niet realiseren. Het is juist de bewustwording en het leren van fouten en nieuwe informatie die we met elkaar kunnen delen als mens om zodoende te kunnen bijdragen aan het welzijn van onze huisdieren.Bewustwording - De Kat
De Kat - Oude wijsheid - nieuwe kennisIntroduceren van een nieuwe katKattenshows en Rescue RemedyMijn kat is onzindelijkGroepsgeurWilde katten als huisdierDe Kat, oude wijsheid - nieuwe kennis

Katten zijn solitair.... nog steeds hangt deze oude wijsheid in ons gedachtenbeeld.Dit brengt met zich mee dat er vaak voor wordt gekozen om een kat alleen in huis te nemen. Bovendien beschouwen we de kat nog steeds als een zelfstandig, wat afstandelijk huisdier die makkelijk dagen alleen kan doorbrengen zolang er maar een bakje brokken en een bak water staat.

Maar wat moeten we daar nu van denken met de nieuw vergaarde kennis. Katten blijken hoog sociaal te zijn, vormen samenlevingsverbanden en delen zelfs het zogen van elkaars kittens.
Het feit dat zij hoog sociaal zijn wordt nog eens extra onderstreept door de enorm uitgebreide communicatievormen die zij hebben. Hoe socialer je leeft hoe belangrijker het is om te communiceren met de anderen om harmonie in je groep te hebben.

Katten zijn wel solitair als het op jagen aankomt. En dit maakt ze zo speciaal.

De behoefte om hun eigen route te kunnen bewandelen op zoek naar prooi is heel sterk en hoewel sommige routes wel onderling gedeeld worden, is het jagen voor de kat een aktiviteit die hij/zij alleen uitvoert.

Doordat het jagen niet gedeeld wordt met elkaar, ben je als kat dus ook heel kwetsbaar wanneer je gewond raakt. Anderen zullen geen prooi voor je vangen.
Vanuit die kennis kun je concluderen dat het voor een kat niet natuurlijk is om zich de hele dag met vechten en het onderdrukken van anderen in de groep bezig te houden. Het risico om gewond te raken is te hoog en gewond zijn betekent in de natuur dat je niet overleeft. Dus de kat moet wel een hele sterke motivator hebben om zich veel met gevechten bezig te houden. Gebrek aan bronnen is een van de voornaamste. Denk aan:
 • gebrek aan leef en beweegruimte
 • als open kater toegang tot beschikbare poezen
 • favoriete plekjes, er is bv maar 1 vensterbank boven de CV beschikbaar etc.
 • toegang tot voedsel en water en kattenbakken
 • mogelijkheid om elkaar uit de weg te gaan of op te zoeken
 • ruimte om te kunnen spelen
 • etc etc

Het introduceren van een nieuwe kat....

Iedere kat heeft zijn eigen individuele achtergrond en gedragsvorming, en wanneer je echt vanuit een hollistische benadering werkt, de manier waarop je ook met Bach Bloesem Remedies werkt, het kijken naar het individu, is het onmogelijk een kant en klare behandelfles of een "precies pas" oplossing te geven voor alle katten.

Voor degene die het in eerste instantie zonder hulp willen proberen, raad ik vaak aan om Rescue Remedy in te zetten omdat dat net zoals andere middelen kan meehelpen om de acute stress te kalmeren.
Bach Rescue Remedy is niet schadelijk of gevaarlijk, dus het kan geen kwaad om het te proberen. Het zal nooit een negatieve uitwerking op een dier en zijn situatie hebben.
Wel is het zo dat Rescue Remedy is samengesteld als een 1e hulpfles bij acute stress situaties en dus bij dieren die chronische stress hebben of weinig draagvlak niet of nauwelijks effect heeft. Dan is het belangrijk om goed te kijken wat er precies bij de kat(ten) speelt en hoe je ze op een gerichte manier met remedies kunt ondersteunen.

Allereerst wat is een kat?
 • Je hebt te maken met een hoog territoriaal dier, een klein roofdier dat kwetsbaar is dus een hoge behoefte heeft aan voorspelbaarheid van zijn leefomgeving (=veiligheidsbasis).
 • De natuurlijke sociale structuur is dat katten familiegroepen vormen. Poezen blijven bij hun moeder, vaak hun hele leven lang. Katers gaan uiteindelijk wanneer zij daar aan toe zijn (dus niet op de leeftijd van een paar weken oud!) leven in een broederschap met andere katers waar zij zich verder ontwikkelen in hun volwassen worden zowel op sociaal als op sexueel vlak. Sommige zullen uiteindelijk de tijdelijke rol van topkat op zich nemen.
 • Vreemde katten, dus onverwant, zullen niet gemakkelijk geaccepteerd worden. Zeker niet wanneer de aanwezige bronnen schaars zijn.

Op de traditionele manier zet je onnodig veel druk op de ketel:
 • Een vreemde kat die door onze keuze in andermans territorium komt, dus niet omdat hij er zelf voor kiest dat hij daar wil zijn of weet dat hij het gevecht om dit leefgebied zou kunnen winnen.
 • En een reeds bij jou wonende kat die geconfronteerd wordt met een meestal niet verwante kat in zijn territorium, een indringer en mogelijk gevaar.
 • Verder is de kat van nature een dier die, daar waar mogelijk, met oog op mogelijke verwondingen probeert confrontaties te vermijden, mits dit
  a) mogelijk is
  b) de bron waarom het gaat niet belangrijker is (open katers n.a.v. krolse poes bv. maar ook Territorium = veiligheidsbasis = dus een belangrijke bron!)
 • Bovendien is de nieuwe kat uit zijn eigen vertrouwde omgeving gehaald. Door de traditionele manier krijgt de nieuwe kat niet goed de kans om de verandering te verwerken (verlies moeder, nestgenootjes, etc) en ook niet om te wennen aan alle nieuwe geuren, geluiden etc. om zich veiliger en meer zelfvertouwen in zijn nieuwe leefomgeving op te bouwen. Laat staan de voor hem veilige schuilplaatsen en vluchtroutes uit te hebben gewerkt alvorens geconfronteerd te worden met de residente kat.
Ondanks dat nog steeds verkondigd wordt dat een brommen of onenigheid er bij hoort, kan ik vanuit eigen ervaring stellen dat dit dus niet nodig is wanneer je de introductie geleidelijk en op het tempo van de katten (en niet gebaseerd op een door jou vastgesteld tijdsprogramma) uitvoert. Frequent gebrom, gesis en naar elkaar uithalen (of nog erger vechtpartijen, of een kat die uit hoge angst zijn ontlasting/urine laat gaan etc) is echt niet bevorderlijk voor het bouwen van de onderlinge verstandhoudingen.

Bij het geleidelijk introduceren:
 • Geef je de nieuwe kat eerst de nodige tijd om aan de nieuwe omgeving, geuren, etc. te kunnen wennen, en aan de nieuwe verzorgers. Een kat vol met stress zal zich niet makkelijk aan andere katten aan kunnen passen noch geaccepteerd worden door de anderen. Een dier met stress is een onvoorspelbaar element!
 • Bovendien stel je de kat in staat om vanuit een betere basis, met een sterkere veiligheidsbasis (en het weten waar de vluchtmogelijkheden zijn) en met meer zelfvertrouwen en vertrouwen in zijn nieuwe omgeving, de interacties met de anderen te gaan opbouwen.
 • Maak je gebruik van de normale communicatie van de kat, ze leren al geleidelijk via alle geuren (urine vertelt een hoop; leeftijd, achtergrond, etc) wie die nieuwe en wie de reeds wonende katten zijn. Waardoor ze al beginnen te wennen aan de aanwezigheid van elkaar tot een punt dat het stress niveau laag is.
 • Dan door korte periode positieve ervaringen met elkaar op te doen en dit steeds verder uit te bouwen krijgen ze de gelegenheid om hun onderlinge verhoudingen op een rustige manier uit te bouwen. Hierbij is het belangrijk om voorspelbaarheid te handhaven, zodat ze precies weten wanneer ze elkaar wel en niet tegen kunnen komen.
 • Wanneer de kat gewend is begin je met een overlappingsruimte waar de katten afzonderlijk aan elkaars geur kunnen wennen zonder direct geconfronteerd te worden met de anderen (gegrom of gekrab aan de deur, gestaar door een raam etc is niet bevordelijk!)
 • Bezoek voor alle praktische tips over het wennen aan een nieuw huis en hoe je het beste de nieuwe kat kunt introduceren www.kattengedragstherapie.nl onder tips en op het forum: www.kattengedragstherapie.nl
 • De gewenning aan elkaar moet positief zijn, kort maar positief is beter dan te snel, te lang met negatieve ervaringen. In dat geval ben je weer enkele stappen terug in het introductie proces en is het zaak de rust te laten wederkeren en het proces weer een paar stappen lager op te pakken.
 • Wanneer je meer dan 1 kat hebt, confronteer de nieuwe kat dan bij het begin van de introductie niet direct met de hele groep in een keer, maar doe dat geleidelijk op 1:1 basis.
 • Voorzie de leefomgeving voldoende van bronnen, zodat daar geen onnodige conflict situaties onstaan (voedsel, water, ligplekjes, kattenbakken, speeltjes etc)
Wanneer je meer leert over de fysiologie die komt kijken bij angst en agressie, leer je dat wanneer de angst/stress hoog is, een dier door alles wat er in zijn lichaam gaande is, niet in staat is te leren van de ervaringen anders dan de response die ze op dat moment vanuit hun lichaam hebben (ze zijn letterlijk geblokkeerd omdat hun hele lichaam paraat staat voor vluchten of vechten).
Dus door de introductie te forceren, te snel, met een of meerdere katten nog te hoog op stress, bereik je niets positiefs en is het inderdaad belangrijk om te kijken hoe je de introductie kunt aanpassen om de eerste bouwsteen van hun relatie goed op te bouwen.

Het echte uitbouwen van hun onderlinge band duurt maanden,
daarom is de fundering zo belangrijk om aandacht aan te besteden.


Rescue Remedy en Kattenshows - 27 Nov 2006 - ę F.T. van Bruggen-van Steenbergen

Rescue Remedy voorziet je met een waardevolle hulpmiddel om je dier te ondersteunen, wanneer het dat nodig heeft, in veel verschillende situaties. In dit geval de deelname aan een kattenshow. Daarom wil ik wat verduidelijking geven over wat Rescue Remedy is, hoe het werkt en wat de dosering is.

Hoe werken Bach Bloesem Remedies?
Het hele concept van "hoe meer hoe beter" gaat niet op bij de werking van BFR. Voor BFR om goed te werken is het belangrijk om te zorgen dat de minimale dosering wordt bereikt. De minimale dosering staat gelijk aan de hoeveelheid die je binnen krijgt wanneer je vier keer per dag vier druppels uit een behandelfles zou nemen. Dus "meer" be´nvloed de werking niet, noch in positieve noch in negatieve wijze, maar is gewoonweg een onnodige verspilling. Ik wil benadrukken dat het vaststellen van 1 BFR behandelfles voor alle dieren in dezelfde situatie niet correct is, aangezien ieder dier zijn eigen reacties met verschillende emoties heeft t.o.v. dezelfde situatie. Rescue Remedy is de enige uitzondering is als voorgemengde behandelfles.

Rescue Remedy
Rescue Remedy is door Dr. Bach samengesteld om alle gebruikelijke reacties op een crisis of noodgeval op te vangen. Het is bedoeld als een 1e hulpmiddel en niet als een snelle vervanging van alle 38 individuele remedies. Dus wanneer de directe crisis voorbij is, is het de correcte manier om te kijken naar de individuele reacties en daarop je keuze van remedies te bepalen. In het geval van een crisis of noodgeval is de directe dosering van Rescue Remedie 4 druppels. Wanneer het toegevoegd wordt aan een behandelfles, geldt ook 4 druppels. De dosering van RR is anders dan die van de andere 38 remedies (is 2 druppels per geselecteerde remedy). De reden hiervoor is dat Rescue Remedy een samengestelde remedy is en minder druppels van iedere moedertinctuur bevat dan de grondstoffles van de andere remedies.

Crisis?
Wanneer je bijna door een auto wordt aangereden, kun je duidelijk stellen dat dit een crisis is en dat je sterke directe emoties ervaart. Wanneer je aan het borduren bent en je prikt met de naald in je vinger, de eerste zul je misschien simpelweg Au zeggen, de tweede keer ook, maar afhankelijk van je persoonlijkheid en hoe je jezelf op dat moment voelt, zal de 5e of de 10e keer het moment zijn dat je hetzij het borduurwerk volledig uit het raam gooit, of tenminste begonnen bent met gebruik van diverse krachttermen in plaats van Au.

Kattenshow
Laten we eens kijken wat er bij een kattenshow komt kijken. De voorbereiding voor de show (nagels knippen, oren schoonmaken etc.), spullen inpakken, de autorit naar de show, de gezondheidscontrole alvorens naar je aangewezen kooi te gaan, kennismaken met de katten naast je, bekeken worden door en zelf bekijken van alle bezoekers. Wanneer je een beetje ge´nstalleerd bent is het jouw beurt om naar de keurmeester te gaan, mogelijk wordt je door de menigte gedragen, wordt door de keurmeester onderzocht en bekeken, en weer terug door de menigte naar je kooi. Wanneer je een prijs wint, is het waarschijnlijk dat je naar het podium gebracht wordt en dat er foto's genomen worden. Na een lange dag, het verzamelen van alle spullen en de autorit, ben je dan weer thuis. Het ligt echt aan de kat hoe hij/zij op de verschillende fases van het kattenshow proces reageert. Sommige gaan er verbazingwekkend goed mee om, sommige absoluut niet en sommige ervaren bepaalde onderdelen van het proces als verontrustend. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de verzorger om af te wegen welke van de bovenstaande reacties van toepassing zijn op zijn/haar kat en of het redelijk is om dit van zijn/haar kat te vragen.

Rescue Remedy voor kattenshows
Gebaseerd op alle voorgaande informatie kan ik alleen maar concluderen dat een kattenshow niet overeen komt met "gebruikelijke reacties op een crisis of noodgeval" waarvoor Rescue remedy's directe gebruik voor bedoeld is. Het hele show proces bestaat uit veel verschillende stappen, elke stap kan een effect hebben op de kat zijn/haar emoties. Of dat nu opwinding, angst, ongemak, stress etc. is. Dus het past meer bij het voorbeeld van het borduurwerk dat ik eerder gaf. Het is niet de vraag of Rescue Remedy zal helpen, maar welke toepassing gebruikt wordt en waar dat op gebaseerd wordt.
Wanneer jouw kat geen problemen heeft met shows, geen signalen geeft van ongemak, is er uiteraard geen reden om Rescue Remedy te gebruiken. Wanneer jouw kat ongemak ervaart bij een of meerdere stappen van het show proces, heeft hij/zij er meer baat van wanneer je een behandelfles met Rescue Remedy maakt en een minimale dosis opbouw te geven zodat je kat minder wordt geraakt door deze stappen. Begin tenminste 1 dag voordat de reis naar de show begint met de behandelfles, 4x daags 4 druppels. In het geval van een onverwachte crisis of noodgeval, kun je de pure Rescue Remedy als 1e hulpmiddel toepassen.

Voor die katten die gewoonweg niet van shows houden, is het overduidelijk een zaak van jezelf afvragen of het een redelijk verzoek is aan je kat om zich zo onaangenaam te voelen.


Mijn kat is onzindelijk

Het zou voor ons mensen zo handig zijn wanneer onze kat een post-it op de deur zou plakken met de mededeling wat er met hem/haar aan de hand is.

Het ironische is dat zij dit ook doen, maar wij niet begrijpen wat er gecommuniceerd wordt.
Katten communiceren d.m.v. geur, dus urine, ontlasting en geurklieren. Dit is dus normaal kattengedrag.
Straffen heeft daarom absoluut geen zin en werkt eerder angst voor jou en jouw boosheid in de hand, waardoor de stress van je kat nog hoger wordt!!

De eerste stap die je altijd moet nemen is het laten uitsluiten van een medische oorzaak bij de dierenarts. Het gaat hier niet alleen om blaas- of nierproblemen, maar ook pijn, hormoonspiegel, het zich niet fysiek niet lekker voelen door allerlei oorzaken kunnen leiden tot onzindelijkheid.

Een andere veel voorkomende oorzaak is alles omtrent de kattenbak. Hier een korte checklist om na te lopen:

Aantal kattenbakken
 • Wanneer je 1 kat hebt, heb je 2 kattenbakken nodig (zie ook het punt locatie). Bij meerdere katten neem je het aantal katten dat je hebt, b.v. 3, dan is er minimaal behoefte aan 3 +1 kattenbakken. Deze rekensom wordt automatisch anders wanneer je een kat hebt die voornamelijk op een bepaalde etage leeft, deze moet in ieder geval daar 2 bakken beschikbaar hebben, en voor de anderen geldt dan nog steeds aantal katten + 1 extra.
Locatie kattenbakken
 • Niet op drukke punten, waar veel doorloop is, dus niet in de gang bij de voordeur, dit geeft te veel onrust voor de kat.
 • Geen kattenbakken direct naast elkaar, katten doen hun specifieke behoeftes van nature op verschillende plekken. Daarnaast kun je ook onbewust de bakken in het specifieke territorium van 1 van de katten hebben geplaatst waardoor de anderen hier geen gebruik van durven te maken. Door de bakken goed over het huis te verspreiden voorkom je dit.
 • Kattenbakken niet vlak bij voer- en waterbak plaatsen.
 • Kattenbakken bij voorkeur ook niet direct naast slaapplek of b.v. krabpaal.
Kattenbakvulling
 • Heb je recent een nieuwe kattenbakvulling? Katten kunnen een probleem hebben met deze verandering.
 • Let ook op de vulling die je gebruikt of wilt gaan gebruiken qua geur, structuur (blijft dit meer tussen hun pootjes hangen b.v.) etc.
 • Wanneer je over wilt stappen naar andere vulling is het belangrijk eerst een voorkeurstest te doen. Je kunt uiteraard ook een voorkeurstest doen om te zien of de huidige vulling wel op prijs wordt gesteld door de kat. B.v. Perzen hebben hele gevoelige voetzolen en kunnen echt een probleem hebben met bepaalde vulling die te hard en scherp zijn.
De kattenbak op zich
 • Heb je afgesloten kattenbakken? Hoewel wij mensen dat erg prettig vinden kan het voor sommige katten een probleem zijn, zij worden zodra ze in de bak stappen overdondert door alle geuren die binnen de overkapping worden vastgehouden. Geef de kat toegang tot een open bak en kijk of dit beter gaat.
 • Is de bak diep genoeg, zodat de kat lekker kan graven in de vulling?
Overigen
 • Hoe vaak maak je de bak schoon?
 • Maak je de bak schoon met een bepaald schoonmaakmiddel? Lekkere geurtjes voor mensen worden niet altijd door de kat op prijs gesteld!
 • Heb je een jonge ongecastreerde kater in huis? Of is een van je katten recent op een bepaald medicijn gezet? Katten zijn erg geurgevoelig omdat geur hun voornaamste communicatiesysteem is. Een jonge kater die begint met sproeien binnen de kattenbak of de geur van zijn urine die sterker begint te worden kan voor een andere kat een reden zijn deze kattenbak niet te willen gebruiken. Ook medicatie of ziekte kunnen de geur van urine/ontlasting veranderen.
 • Heeft je kat blaas- of ontlastingproblemen gehad, het is dan mogelijk dat hij/zij de pijn heeft verbonden aan de kattenbak. Probeer dan eens een alternatieve kattenbak die qua vorm, kleur etc. afwijkt, neem b.v. een afwasteil e.d. om deze link te doorbreken.
 • Is er recent een vreemde kat in huis gekomen? (bewust een nieuwe kat of onbewust een buurtkat die binnen is geslopen). Of zit er een buurtkat in uw tuin? Katten zijn hoog territoriaal en het kan erg bedreigend zijn wanneer er een vreemde kat in hun omgeving indringt, dit kan leiden tot de behoefte om te sproeien (jouw grens aangeven - drijfveer is angst voor indringers) of te markeren (angst/onzekerheid). In deze gevallen is het belangrijk er voor te zorgen dat uw kat zich weer veilig kan voelen in zijn/haar omgeving. Wanneer een vreemde kat in uw huis binnen is geweest en in uw huis heeft geplast, is het heel belangrijk om deze geur goed te verwijderen. Gebruik hiervoor geen sterk ruikende schoonmaakmiddelen, zeker geen chloor of ammoniak of met de voor mensen gekozen lekkere geurtjes. Ik heb zelf goede ervaringen met UF2000 van ecodor. Wel heb ik persoonlijk mijn bedenkingen over de urine-detectie lamp. Dit is een lamp die opgedroogde zoutkristallen beter zichtbaar maakt. Aangezien ik in mijn gang ook het hele spoor van een naaktslak kon zien, wil ik benadrukken dat niet alles dat je ziet, perse oude urine hoeft te zijn!
Stress, angst e.d. kunnen zeker een rol spelen bij katten wanneer het gaat om onzindelijkheid. Het laten uitsluiten van een medische oorzaak en het nalopen van de bovenstaande checklist is een goed begin om zelf aan de slag te gaan. Daarnaast kan uw dierenarts u altijd advies geven over verdere professionele hulp (gedragstherapeut, bach bloesem therapeut etc.)

Mijn ervaringen tot op heden zijn dat, over het geheel genomen, onzindelijke katten zeker baat kunnen hebben van de remedies. Uiteraard moet er dan sprake zijn van een emotionele drijfveer, dus geen medische oorzaak of aangeleerd gedrag. Voor een effectieve werking is het belangrijk om samen met de verzorgers deze emotionele drijfveer te kunnen achterhalen. Op die manier kunnen de remedies gericht in worden gezet en de kat zijn/haar balans herstellen.Groepsgeur - Juli 2009 - ę F.T. van Bruggen-van Steenbergen

Jarenlang heb ik nietsvermoedend na een bezoek aan de dierenarts de betreffende kat gewoon weer in huis losgelaten. Gewoonweg nooit bij stil gestaan, nooit iets over gehoord en jarenlang is dat ook zonder problemen gegaan. Tot die ene keer... waar letterlijk binnen een seconde de hel uitbrak tussen mijn katten en ik zou willen dat ik toen had geweten wat ik nu weet.
Ook nu in mijn praktijk zie ik de impact van de geur m.b.t. shows, bezoek aan dierenarts, bezoek aan dekkater etc. Sommige net zo extreem als onze ervaring, maar ook veel waar de impact van de doorlopende geurverandering van de katten een chronische onrust veroorzaakt binnen de groep en op langere termijn een negatieve impact heeft op de onderlinge banden.

Geur is een van de meest gebruikte en belangrijkste communicatiemiddelen bij de kat. Om groepsverband aan te geven, wordt er dagelijks aan elkaar gesnuffeld, en geur aan elkaar uitgewisseld door wassen of langs elkaar heen strijken, etc.
De kat die weg is geweest naar de aangegeven locaties is in contact gekomen met andere geuren en hierdoor ruikt hij niet meer als zichzelf en deel van de groep. Dat is niet te vergelijken met de geuren die zij oppikken in hun natuurlijke omgeving tijdens hun patrouille routes. Het verschil ligt in de tijdsduur waarin ze geconfronteerd worden met de geuren en het type geur waar wij ze in plaatsen (denk aan ontsmettingsmiddel, medicatie, langdurig verblijf bij een dekkater en diens huisgeur, urenlang verblijf op shows, gehanteerd worden door diverse mensen, en niet te vergeten hun eigen stressferomonen of stressontlasting/urine, etc.)

Een eenvoudige tip die ik iedereen mee wil geven in het kader voorkomen is beter dan genezen is:
 • de kat in kwestie eerst even in een rustige ruimte apart te zetten. Behalve dat hij/zij van evt. opgelopen stress kan kalmeren (ondersteunen met het inzetten van Rescue remedy), voorkom je een direct conflict of redirectie binnen je groep.
 • Voorzie deze kat van mandje/dekentje e.d. die de groepsgeur bevatten.
 • Tegelijkertijd zet je de lege transportbox op een locatie waar de anderen de box op hun gemak kunnen inspecteren en besnuffelen. Observeer hun houding. Let op openstaande vacht, schrikachtigheid, likkebaarden, verhoogd alertheid op de andere katten. Wat je zou moeten zien, is even een controle van de box en daarna zou de kat gewoon zijn normale bezigheden weer op moeten gaan pakken. Dus zie je wat voor stresssignalen dan ook, kun je Rescue remedy inzetten om de acute stresspiek naar beneden te halen. Pas wanneer alle katten rustig reageren laat je de kat weer terug in je groep. En ook wanneer je zelf al merkt dat er af en toe stress is in je groep, laat de katten de box dan eerst afzonderlijk onderzoeken om mogelijke redirectie agressie voor te zijn. Je kunt er ook voor kiezen de kat langzaam 1 op 1 weer de anderen te laten ontmoeten.
Let ook extra op in de volgende situaties:
 • verhoogde waakzaamheid van zwangere poes en van moeder met kittens wanneer je een andere kat mee terug brengt van dekkater of show of dierenarts. Extra managementbeleid absoluut nodig! Zet zeker de transportbox niet in direct in de buurt van moederpoes en nest, geef haar de gelegenheid die elders zonder aanwezigheid van andere katten te onderzoeken.
 • Wanneer een van je katten ziek is, hou er rekening mee dat deze kat meer moeite kan hebben met een mogelijke dreiging van een vreemde kat en er dus een verhoogd risico is op directe of redirectie agressie.
 • Omdat katten meesters zijn in het verbergen van ziekte, voorkom je op deze wijze sowieso een directe conflictsituatie wanneer een van je katten lichamelijk of emotioneel niet goed in zijn vel zit maar jij daar nog niets van gemerkt hebt.
 • Wanneer een poes terugkomt van een dekkater, hou er rekening mee dat de euren door haar langere verblijf bij die kater sterker zijn, dus dat er ook mogelijk meer tijd nodig is alvorens haar weer terug te zetten in de groep.
 • Wanneer je kat medicatie krijgt kan dit ook zijn geur be´nvloeden, dit geldt voor zowel extern (zalf etc) als intern (medicatie). Deze tijdelijke andere geur kan trouwens ook een rol spelen in plotselinge onzindelijkheid bij je andere kat (het niet meer willen gebruiken van dezelfde kattenbak).
 • Sta ook eens serieus stil bij het feit dat je door de katten te wassen of met andere geurende of geurbedekkende vachtproducten te behandelen je dus ook onbedoeld bezig bent je kat als vreemde in je groep neer te zetten en continue op dit vlak aanpassing van je groep te verwachten, waardoor onderlinge verstandhoudingen voortdurend onder druk komen te staan.
Al met al is er dus heel veel wat je met een stuk bewust omgaan kunt voorkomen.

Wanneer je groep stabiel is kost dit je hooguit 15 minuten, wanneer er wel iets speelt kun je daar direct op in spelen. Hoe dan ook voorkomt deze kleine investering veel problemen en kost het aanzienlijk minder tijd dan het herstellen van een conflict in je groep.


Wilde katten als huisdier

Ook ik vind wilde katten prachtige dieren om te zien, maar het gaat me echt aan mijn hart om te zien dat nog steeds mensen deze dieren als huisdier gaan houden. De meeste dierentuinen besteden tegenwoordig heel veel aandacht om de leefomgeving van de wilde katten in hun dierentuin zo optimaal als mogelijk te maken. Maar zelfs met de ruimte en de mogelijkheden die een dierentuin heeft is het nog steeds een enorm compromis voor deze dieren. Hoe gek je ook bent op wilde katten, met geen mogelijkheid kom je al in de buurt van het compromis bestaan dat ze hebben in de dierentuin, dus is het vragen om problemen en daadwerkelijk dierenmishandeling om deze dieren in de beperkte omgeving die je ze kunt bieden te houden.
Ook de ontwikkeling met Hybride katten (wilde katten - HTK kruizingen) is een onderwerp waar we met zijn allen nog eens goed over na moeten denken. Zolang de wilde genen worden doorgegeven is er andere behoefte bij het dier en wanneer daar niet aan kan worden voldaan kunnen er ontzettend veel problemen ontstaan voor mens en het dier.